Onze behandeling

Na het afronden van het diagnostiektraject zal de psychiater u een helder behandeladvies geven.

Diagnostiek

Er bestaat geen behandeling om autisme te genezen, met de juiste begeleiding leer je er beter met om te gaan.

Bij ASC werken we vanuit zowel het medisch als het herstelmodel. Onze visie is dat deze modellen goed samen kunnen gaan.

De behandeling bij ASC kan bestaan uit farmacotherapie (behandeling met medicatie), psycho-educatie of een combinatie van beiden. Onze psychoeducatietrajecten zijn kortdurend en worden enkel in groepsverband aangeboden.

 

Farmacotherapie

Farmacotherapie is gericht op de klachten die voortvloeien uit ASS, oftewel de co-morbiditeiten.

Op basis van het psychodiagnotisch en psychiatrisch onderzoek en bevindingen die hieruit voortvloeien (eventuele co-morbiditeiten die naast ASS aanwezig zijn) zal de psychiater een farmacotherapeutisch behandeladvies geven. Dit behandeladvies kan een belangrijk fundament zijn voor het laten slagen van de psychoeducatie of toekomstige psychotherapie gericht op ASS.

Wanneer de psychiater u medicatie adviseert, zal hij/zij altijd uitleggen waarom dit geïndiceerd (wenselijk) is en welk effect hiermee wordt beoogd.

In sommige gevallen is het medicamenteuze advies een noodzakelijk fundament om de behandeling te laten slagen, waardoor in deze gevallen farmacotherapie als voorwaarde gesteld kan worden alvorens de psycho-educatie start.

 

Psycho-educatie

Bij ASC zijn acceptatie en inzicht belangrijke kernbegrippen in het psycho-educatie traject. Wanneer u een diagnose krijgt, heeft dit impact; enerzijds biedt het duidelijkheid, erkenning en geeft het soms rust, anderzijds kan het veel vragen oproepen en soms gevoelens van verdriet.

Het acceptatie proces is dus belangrijk en vraagt tijd. Het vergroten van inzicht omtrent autisme helpt bij dit proces.

Stap voor stap krijgt u inzicht in wat autisme is, welke beperkingen hieruit kunnen voortvloeien en hoe dit uw leven en dat van uw naasten beïnvloedt.

Bij ASC wordt psycho-educatie enkel aangeboden in groepsverband, wij bieden dus geen individuele behandeling.

 

 

De behandelaars

Bij ASC wordt u behandeld door een regiebehandelaar en een co-behandelaar. De regiebehandelaar is veelal een psychiater of GZ psycholoog.

De co-behandelaar geeft de psycho-educatie en werkt nauw samen met de regiebehandelaar. De co-behandelaar heeft een agogische of psychologische achtergrond met specialisatie in autisme en aanverwante problematiek.

 

Kortdurende tot middellange behandeling

Behandeling bij ASC is kortdurend, oftewel tijdelijk en is erop gericht uw klachten te verminderen en u op weg te helpen zodat u zich beter in staat voelt uw problemen te hanteren.

 

Psycho-educatie

Cognitieve gedrags-therapie

Vaardigheidstraining

Systeemtherapie

Emotieregulatie

Binnen de behandeling werkt u als het ware aan een “gebruiksaanwijzing” voor uzelf en uw omgeving. We proberen u daarbij zoveel mogelijk maatwerk te bieden.

Maak nu uw afspraak

U kan een afspraak maken via e-mail of per telefoon. Wij doen ons best zo snel mogelijk een afspraak in te plannen.
U kunt ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Maak een afspraak