Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Om een patiënt naar Autisme Spectrum Centrum te verwijzen is het belangrijk om de juiste informatie op de verwijsbrief te vermelden. Daarbij is het van groot belang dat wordt verwezen naar de specialistische GGZ en te vermelden dat er een vermoeden is van een DSM stoornis.

Clïent aanmelden

Bij ASC wordt uw patiënt na aanmelding voor diagnostiek in de regel binnen vier weken ingepland voor een intakegesprek. We hanteren geen wachttijd tussen diagnostiek en behandeling.

Voor behandeling (zonder diagnostiektraject) is de wachttijd momenteel langer dan drie maanden. Wanneer u dit wenst, kunnen wij uw patiënt op onze wachtlijst plaatsen, hij/zij wordt gebeld, zodra er ruimte vrij is bij een van onze behandelaars.

Wanneer er wijzigingen zijn ten aanzien van de wachttijd wordt dit tijdig aangepast op onze website.

De medisch specialistische zorg van Autisme Spectrum Centrum wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering van de cliënt.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis dat de cliënt heeft bij de zorgverzekeraar:

  • Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 85% tot 100% van de kosten vergoed
  • Bij een naturapolis wordt doorgaans 65% tot 80% van de kosten vergoed
  • Bij een budgetpolis kan het vergoedingsbedrag lager liggen dan 65%

In het polisvoorwaarden overzicht kan men meer informatie vinden over het type polis en de bijbehorende vergoedingen.

Alleen bij een zuivere restitutiepolis zal de verzekeraar alle kosten vergoeden voor de diagnostiek en de behandeling. Ook bij 100% vergoeding dient de cliënt wel altijd zelf het eigen risico te betalen. Bij twijfel kan de cliënt het beste bellen met de verzekeraar om na te vragen of men inderdaad 100% vergoeding krijgt van het NZA tarief bij specialistische GGZ zorg.

Wij willen onze zorg graag voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval de zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, 75% van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. Voor de resterende 25% hanteren we bovendien een maximum van 300 EUR.

In de praktijk zullen de kosten voor de cliënt bij een behandeling bij ASC dus nooit meer zijn dan 300 EUR (plus het eventueel openstaande eigen risico).

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

Zijn niet al uw vragen beantwoord? Of wenst u graag meer informatie over een bepaald aspect van autisme? Via onderstaande knop kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Maak een afspraak