Wat is autisme?

Overleven door aan te passen

Een autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis. Ook spreekt men wel van een stoornis in de informatieverwerking.
Mensen met autisme hebben problemen met sociaal contact.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven.

Een autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis. Ook spreekt men wel van een stoornis in de informatieverwerking. Mensen met autisme hebben problemen met sociaal contact en communicatie en zijn daarnaast gevoeliger of juist minder gevoelig voor allerlei prikkels van binnen of buitenaf waardoor ze sneller overprikkeld raken.

Een belangrijk criterium voor de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) is dat de kenmerken al op jonge leeftijd aanwezig moeten zijn. Meestal worden de symptomen van autisme al heel vroeg in de kindertijd herkend, soms ook later als iemand al volwassen is bij grote veranderingen in het leven. Er is dan vaak al sprake van een langdurige geschiedenis van problemen rond onderwijs, werk, relaties en vriendschappen waardoor men vast loopt en hulp gaat zoeken. Vaak blijft autisme lang onopgemerkt, omdat er de juiste, ondersteunende mensen zijn of als mensen een werk-, woon- en leefsituatie hebben die past bij hun autisme. Autisme blijft het hele leven een rol spelen.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon en per levensfase. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen, anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ aanvoelt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Kenmerken van autisme:
 
 • Aangaan van teveel contacten of niet weten hoe met deze contacten om te gaan
 • Moeite met inschatten van welk gedrag acceptabel is in sociale situaties
 • Moeite om sociale gesprekjes aan te gaan
 • Moeite met dingen die de interesse niet hebben
 • Moeite met oogcontact
 • Moeite met herkennen van non-verbale signalen
 • Neemt taal vaak letterlijk en begrijpt dubbele boodschappen niet
 • Over- of juist ondergevoelig voor prikkels (licht, geluid, smaak, geur, aanraking, tast)
 • Moeite met organisatie en structuur en het maken van plannen
 • Raakt van slag als anderen de eigen planning verstoren
 • Moeite met verandering thuis en op het werk
 • Is (meestal) graag alleen
 • Problemen met het organiseren van het huishouden
 • Sterke behoefte aan vaste routines en regelmaat
 • Sterke behoefte aan duidelijke instructies, met name op het werk
 • Moeite met werken in teamverband
 • Werkt vaak onder eigen niveau
 • Problemen met het inleven in andermans gevoelens en drijfveren
 • Moeite met het sluiten van compromissen
 • Vasthouden aan eigen overtuigingen en wil graag de regie houden
 • Moeite met stress en spanning, klapt dan dicht
 • Geobsedeerd zijn door bepaalde activiteiten of hobby’s
 • Behoefte aan rituelen, zoals dingen altijd in dezelfde volgorde neerzetten
 • Zeer goed oog voor detail

Door de kenmerken van autisme kunnen bijkomende psychische problemen ontstaan.Voorbeelden hiervan zijn burnout of overspannenheid, dwangmatig gedrag, depressie of psychose. Mensen met autisme hebben vaker last van angstproblemen en woedeaanvallen. Autisme komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, daarbij uit het zich vaan anders bij mannen dan bij vrouwen. In de loop van het leven kunnen de symptomen van autisme veranderen. Autisme komt voor bij 1% van de Nederlandse bevolking. Autisme verwijst naar een diversiteit van sociale en andere problemen, verschillend in ernst en type, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten. Met autisme bedoelen we de diagnoses: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), vroegere diagnoses waren klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (waaronder subgroep McDD).

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

Zijn niet al uw vragen beantwoord? Of wenst u graag meer informatie over een bepaald aspect van autisme? Via onderstaande knop kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Maak een afspraak