Kenmerken van ASS

Heb ik kenmerken van autisme?

DSM – 5 kenmerken:

Op basis van gedragskenmerken wordt er door een diagnostisch onderzoek bepaald of er sprake is van autisme. In de nieuwe versie van de DSM worden zeven symptomen van autisme beschreven. Drie van deze symptomen richten zich op de beperkingen in de sociale communicatie en vier symptomen richten zich op beperkte interesses en repetitief gedrag.

 • Beperkingen in de sociaal-emotionele wederkerigheid.
 • Beperkingen in de non-verbale communicatie.
 • Beperkingen in het ontwikkelen, handhaven en begrijpen van sociale relaties.
 • Stereotype of repetitieve bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak.
 • Vasthouden aan voorspelbaarheid en gedragsroutines of rituele patronen van verbaal of non-verbaal gedrag.
 • Zwaar beperkte interesses en fixaties die ongewoon zijn qua intensiteit of aard.
 • Over- of onder gevoeligheid voor zintuigelijke prikkels of ongewone belangstelling voor sensorische aspecten van de omgeving.
 • Aangaan van teveel contacten of niet weten hoe met deze contacten om te gaan.
 • Moeite met inschatten van welk gedrag acceptabel is in sociale situaties.
 • Moeite om sociale gesprekjes aan te gaan.
 • Moeite met dingen die de interesse niet hebben.
 • Moeite met oogcontact.
 • Moeite met herkennen van non-verbale signalen.
 • Neemt taal vaak letterlijk en begrijpt dubbele boodschappen niet.
 • Is (meestal) graag alleen.
 • Moeite met werken in teamverband.
 • Problemen met het inleven in andermans gevoelens en drijfveren.
 • Moeite met het sluiten van compromissen.
 • Moeite met stress en spanning, klapt dan dicht. 
 • Over- of juist ondergevoelig voor prikkels (licht, geluid, smaak, geur, aanraking, tast).
 • Moeite met organisatie en structuur en het maken van plannen.
 • Raakt van slag als anderen de eigen planning verstoren.
 • Moeite met verandering thuis en op het werk.
 • Is (meestal) graag alleen.
 • Problemen met het organiseren van het huishouden.
 • Sterke behoefte aan vaste routines en regelmaat.
 • Sterke behoefte aan duidelijke instructies, met name op het werk.
 • Moeite met werken in teamverband.
 • Werkt vaak onder eigen niveau.
 • Problemen met het inleven in andermans gevoelens en drijfveren.
 • Moeite met het sluiten van compromissen.
 • Vasthouden aan eigen overtuigingen en wil graag de regie houden.
 • Moeite met stress en spanning, klapt dan dicht.
 • Geobsedeerd zijn van bepaalde activiteiten of hobby’s.
 • Behoefte aan rituelen, zoals dingen altijd in dezelfde volgorde neerzetten.
 • Zeer goed oog voor detail.

Herkent u zich in deze symptonen neem dan contact met ons op

Zijn niet al uw vragen beantwoord? Of wenst u graag meer informatie over een bepaald aspect van autisme?
Via onderstaande knop kan u ons rechtstreeks contacteren .

Contact