Cliënten

Informatie voor cliënten

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden bij ASC dan kunt u ons bellen of mailen. Ook kunt u het aanmeldformulier invullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U heeft zowel voor diagnostiek als voor behandeling een verwijzing van de huisarts nodig waarop een aantal zaken verplicht vermeld dient te worden.

Aanmelden als cliënt

Bij ASC wordt u na aanmelding in de regel binnen twee weken ingepland voor een intakegesprek. We hanteren geen wachttijd tussen diagnostiek en behandeling.

Wanneer er wijzigingen zijn ten aanzien van de wachttijd wordt dit tijdig aangepast op onze website.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden bij ASC dan kunt u ons bellen of mailen.
085 0 65 65 65

Ook kunt u het contactformulier invullen dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
U heeft zowel voor diagnostiek als voor behandeling een verwijzing van de huisarts nodig waarop een aantal zaken verplicht vermeld dient te worden.

  • Datum verwijzing
  • Gegevens huisarts
  • AGB-code van de huisarts
  • Handtekening of stempel van de huisarts of huisartspraktijk
  • Uw eigen gegevens (naam, BSN, adres, woonplaats, geboortedatum)
  • Reden van verwijzing (vermoeden van) aanwezigheid van autisme
  • Verwijzing voor behandeling/diagnostiek in specialistische GGZ

De kosten voor diagnostiek en/of behandeling bij Autisme Spectrum Centrum (ASC) komen grotendeels voor vergoeding van de ziektekostenverzekeraar in aanmerking.

Iedereen heeft per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Indien u op moment van vergoeding nog een bedrag als eigen risico open heeft staan bij uw verzekeraar dan wordt een deel van de vergoeding niet aan u uitgekeerd, maar als eigen risico ingehouden. Ook bij andere zorgverleners binnen de GGZ is het eigen risico van toepassing.

Voor meer informatie kunt u ons vrijblijvend bellen voor een inschatting van de kosten of contact opnemen met uw verzekeraar.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u kijken op de site van de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA http://www.nza.nl

Indien u zich daadwerkelijk heeft aangemeld dan ontvangt u van ons aanvullende informatie over de kosten en de procedure.

Eenmaal gemaakte afspraken dient u altijd minimaal 24 uur van te voren af te zeggen zodat we geen extra kosten bij u in rekening hoeven te brengen.

Na afsluiting van uw behandeling bij Autisme Spectrum Centrum (ASC) ontvangt u een gespecificeerde factuur van Fa-med. Dit bedrijf verzorgt voor ons de facturering. Na ontvangst van de factuur levert u deze zo spoedig mogelijk in bij uw zorgverzekeraar. De factuur bevat alle gegevens die uw zorgverzekeraar nodig heeft voor uitkering van de zorgkosten aan u. Zodra u van uw zorgverzekeraar het vergoedingsoverzicht/de zorgkostenfactuur ontvangt, deelt u dit met Autisme Spectrum Centrum (ASC) zodat we u voor 75% van de niet-vergoede kosten tegemoet kunnen komen.

De medisch specialistische zorg van Autisme Spectrum Centrum (ASC) wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis dat u heeft bij uw zorgverzekeraar:

Als u een restitutiepolis heeft bij uw zorgverzekeraar wordt doorgaans 85% tot 100% van de kosten vergoed.

Indien u een naturapolis heeft, wordt doorgaans 65% tot 80% van de kosten vergoed.

Indien u een budgetpolis heeft, kan het vergoedingsbedrag lager liggen dan 65%.

In uw polisvoorwaardenoverzicht kunt u meer informatie vinden over het polistype dat u heeft.

Alleen bij een zuivere restitutiepolis zal uw verzekeraar alle kosten vergoeden voor de diagnostiek en de behandeling. Ook bij 100% vergoeding dient u wel altijd zelf het eigen risico te betalen. Als u twijfelt of u een (zuivere) restitutiepolis hebt, bel dan met uw verzekeraar om na te vragen of u inderdaad 100% vergoeding krijgt van het NZA tarief bij specialistische GGZ zorg.

Wij willen onze zorg graag voor een breed publiek toegankelijk houden. Daarom nemen wij, in het geval uw zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoedt, 75% van de niet-vergoede kosten voor onze rekening. Voor de resterende 25% hanteren we bovendien een maximum van 300 EUR. In de praktijk zijn uw kosten voor een behandeling bij Autisme Spectrum Centrum dus nooit meer dan 300 EUR (plus uw eventueel openstaande eigen risico).

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

Zijn niet al uw vragen beantwoord? Of wenst u graag meer informatie over een bepaald aspect van autisme? Via onderstaande knop kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Maak een afspraak