Maatregelen t.a.v. Coronavirus

 

Geachte cliënten,

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus wil ASC Amersfoort graag haar verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze cliënten en ons personeel.

Onderzoeken en behandelsessies zullen zowel face to face als via videobellen plaatsvinden. U behandelaar informeert u of de sessie op de praktijk of online zal plaatsvinden.
Wanneer uw behandeling op de praktijk plaatsvindt, willen wij u graag verzoeken onderstaande richtlijnen in acht te nemen, waarvoor dank.

 

Voor individuele behandelafspraken gelden de volgende richtlijnen:

  • Kom zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding. Voor afspraken t.b.v. diagnostiek geldt dat u maximaal één begeleider mag meenemen.
  • Kom op de afgesproken tijd. Kom niet eerder en ook niet later.
  • Meldt u bij het secretariaat, zij zullen aangeven waar u kunt plaatsnemen.
  • Iedereen moet bij het betreden van de praktijk de handen reinigen door te desinfecteren met handalcohol, dit staat voor u klaar bij de ingang.
  • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte.
  • Wij begroeten u zonder handen te schudden.
  • Pak deurkrukken niet vast, raak tafeloppervlakken, stoelen etc. niet aan.
  • Wanneer de behandelsessie beëindigd wordt, wacht dan tot uw behandelaar de deur voor u opent en ruimte voor u heeft gemaakt om de kamer te verlaten.
  • Ga, zoveel mogelijk, thuis naar het toilet. Wanneer u (tussentijds) gebruik maakt van ons toilet, moet u opnieuw uw handen desinfecteren alvorens onze gang weer te kunnen betreden (ook na het wassen van uw handen op het toilet).

 

Wanneer mag u niet naar de praktijk komen?
Wanneer u (of uw begeleider) éen of meerdere van de volgende symptomen heeft, willen wij u met klem verzoeken niet naar de praktijk te komen:

Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C).
Heeft u huisgenoten met Corona, ook dan mag u niet naar de praktijk komen.

Belt u bij twijfel met ons secretariaat.