OVER ASC

BIJ ASC HANDELEN WE VANUIT KERNWAARDEN:

Zorg op maat

Mogelijkheden

Vernieuwend

Ons motto:
Van overleven naar leven

Zorg op maat

ASC  richt zich op volwassenen met autisme, waarbij deskundigheid, ontwikkeling en passende zorg op maat belangrijke waarden zijn. Met persoonlijke aandacht en door te luisteren naar het verhaal en de behoefte van iedere cliënt komen we tot de best passende zorg.
Daarbij zien we onze deskundigheid als een doorlopend proces van ontwikkeling, hetgeen ons in staat stelt ons steeds verder te specialiseren en deskundig te zijn en te blijven op het gebied van autisme bij volwassenen.

Mogelijkheden

Onze cliënten worden begeleid vanuit de visie dat zij eigen regie over hun leven hebben en zo het beste in zichzelf naar boven halen, oftewel: worden wie je bent!

Diagnostiek naar ASS vraagt om zorgvuldigheid en tijd, behandeling bij ASS vraagt om maatwerk. Wat heeft u, heb jij, op dit moment nodig om weer goed te kunnen functioneren?
Psycho-educatie vormt een belangrijke basis voor ieder behandeltraject, waarbij het niet alleen van belang is dat de cliënt meer kennis krijgt over ASS, maar vooral: wat betekent ASS voor de cliënt persoonlijk? Zo leren onze cliënten hoe zij beter om kunnen gaan met hun beperkingen, maar óok hoe ze hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen benutten.

Vernieuwend

Kennis ontwikkel je door in beweging te blijven, open te staan en kritisch te blijven.  Vanuit deze grondhouding is ASC in staat haar dienstverlening steeds weer te vernieuwen en aan te sluiten bij veranderingen op wetenschappelijk gebied. Wij werken vanuit een goed gestructureerde organisatie met een vakkundig geschoold en gedreven team van specialisten: psychiaters, psychologen/autismespecialisten en psychosociaal therapeuten. Bij ASC staat betrokkenheid voorop, niet alleen naar onze cliënten, maar ook naar elkaar als collega’s en de maatschappij om ons heen. Vanuit deze betrokkenheid werken we samen en helpen we al onze cliënten. Ook als er geen sprake is van ASS.

Maak nu uw afspraak

Zijn niet al uw vragen beantwoord? Of wenst u graag meer informatie over een bepaald aspect van autisme?
Via onderstaande knop kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Contact