Onze behandeling

Na het afronden van het diagnostiektraject stelt de psychiater samen met u een behandelplan op.

Diagnostiek

Er bestaat geen behandeling om autisme te genezen, met de juiste begeleiding leer je er beter met om te gaan.

Bij ASC werken we vanuit zowel het medisch als het herstelmodel. Onze visie is dat deze modellen goed samen kunnen gaan.

De behandeling bij ASC kan bestaan uit farmacotherapie (behandeling met medicatie), psycho-educatie of een combinatie van beiden.

 

Zorg op maat is één van onze belangrijkste kernwaarden. We kijken niet alleen naar de klachten en beperkingen, maar ook wat u persoonlijk nodig heeft om te kunnen functioneren.

Er bestaat geen behandeling om ASS te genezen, de (comorbide) klachten die voortvloeien uit ASS kunnen wél behandeld worden. 

 

Farmacotherapie

Farmacotherapie is gericht op de klachten die voortvloeien uit ASS, oftewel de co-morbiditeiten.

Op basis van het psychodiagnotisch en psychiatrisch onderzoek en bevindingen die hieruit voortvloeien (eventuele co-morbiditeiten die naast ASS aanwezig zijn) zal de psychiater een farmacotherapeutisch behandeladvies geven. Dit behandeladvies kan een belangrijk fundament zijn voor het laten slagen van de psychoeducatie of toekomstige psychotherapie gericht op ASS.

Wanneer de psychiater u medicatie adviseert, zal hij/zij altijd uitleggen waarom dit geïndiceerd (wenselijk) is en welk effect hiermee wordt beoogd.

In sommige gevallen is het medicamenteuze advies een noodzakelijk fundament om de behandeling te laten slagen, waardoor in deze gevallen farmacotherapie als voorwaarde gesteld kan worden alvorens de psycho-educatie start.

 

Psycho-educatie

Bij ASC zijn acceptatie en inzicht belangrijke kernbegrippen in het psycho-educatie traject. Wanneer u een diagnose krijgt, heeft dit impact; enerzijds biedt het duidelijkheid, erkenning en geeft het soms rust, anderzijds kan het veel vragen oproepen en soms gevoelens van verdriet.

Het acceptatie proces is dus belangrijk en vraagt tijd. Het vergroten van inzicht omtrent autisme helpt bij dit proces.

Stap voor stap krijgt u inzicht in wat autisme is, welke beperkingen hieruit kunnen voortvloeien en hoe dit uw leven en dat van uw naasten beïnvloedt.

Samen met de behandelaar onderzoekt u op welke levensgebieden u de meeste problemen ervaart en welke kwaliteiten en steunbronnen u kunt inzetten om hier anders mee om te gaan.

Door in de psyho-educatie uit te gaan van uw persoonlijke situatie krijgt u meer inzicht in wat autisme voor u persoonlijk betekent, waar u naartoe wilt werken en wat u hierbij nodig heeft. Binnen de behandeling werkt u als het ware aan een “gebruiksaanwijzing” voor uzelf en uw omgeving.

 

Systeemgesprekken

Wanneer er sprake is van autisme beïnvloedt dit niet alleen uw leven, maar ook dat van uw partner, uw gezin of ouders.

Veelal ontstaan er problemen in de relatie door een andere manier van communiceren en beperkingen in de wederkerigheid, waardoor over en weer veel onbegrip kan ontstaan.

Maar ook het gedrag dat kan ontstaan vanuit overprikkeling kan soms leiden tot problemen en onbegrip.

In de psycho-educatie kan het dus wenselijk zijn uw omgeving hierin te betrekken.

 

De behandelaars

Bij ASC wordt u behandeld door een regiebehandelaar en een co-behandelaar. De regiebehandelaar is veelal een psychiater of GZ psycholoog.

De co-behandelaar geeft de psycho-educatie en werkt nauw samen met de regiebehandelaar. De co-behandelaar heeft een agogische of psychologische achtergrond met specialisatie in autisme en aanverwante problematiek.

 

Behandelmethoden

Onze behandelaars maken gebruik van meerdere behandelmethodes.

In het psycho-educatietraject wordt o.a. gebruik gemaakt van elementen en oefeningen vanuit de oplossingsgerichte therapie, CGT, ACT, en de Yucel Methode.

 

Kortdurende tot middellange behandeling

Behandeling bij ASC is kortdurend, oftewel tijdelijk en is erop gericht uw klachten te verminderen en u op weg te helpen zodat u zich beter in staat voelt uw problemen te hanteren.

In de regel duurt een psych-educatietraject tussen de 3 tot 6 maanden. Het aantal sessies varieert tussen de 10 en 15 sessies.

Omdat ASC zorg op maat biedt kan de duur van de behandeling en het aantal benodigde sessies dus per persoon verschillend zijn.

Psycho-educatie

Cognitieve gedrags-therapie

Vaardigheidstraining

Systeemtherapie

Emotieregulatie

Binnen de behandeling werkt u als het ware aan een “gebruiksaanwijzing” voor uzelf en uw omgeving. We proberen u daarbij zoveel mogelijk maatwerk te bieden.

Maak nu uw afspraak

U kan een afspraak maken via e-mail of per telefoon. Wij doen ons best zo snel mogelijk een afspraak in te plannen.
U kunt ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Maak een afspraak