Onze cliënten aan het woord

Om toekomstige cliënten zo goed mogelijk te kunnen informeren, hebben we onze huidige cliënten gevraagd hun ervaringen te delen. We stelden onze cliënten de vraag iets te schrijven over hoe zij de behandeling bij ASC Amersfoort hebben ervaren, maar ook wat de diagnose ASS voor hun betekent. Onderstaand enkele persoonlijke verhalen.

 

 

 

Daan:

"Ik ben bij het ASC goed en snel opgevangen. Mijn klachten werden direct serieus genomen en binnen een paar weken na mijn eerste telefonische contact begonnen de onderzoeken en uiteindelijk behandeling bij de autismespecialist, mijn ervaring tijdens deze behandeling heeft mij ook geholpen leren te begrijpen en accepteren dat ik een autist ben en dat ik mag verwachten dat mijn omgeving daar rekening mee mag houden.

Ik wil het hele team ook erg bedanken voor de afgelopen maanden".

 

Anoniem:

"Ik kan alleen maar een compliment geven over de begeleiding die ik heb gekregen via het ASC.

Voelde mij geen nummer. Er was begrip en medeleven en veel kennis over ASS.

De diagnose ASS kwam voor mij toch wel als een opluchting. De zoektocht  kwam na ongeveer 49 jaar ten einde. Ik kan nu dingen aanpassen in mijn leven.

Ik ben wie ik ben..."

 

Anoniem:

"Mijn hele leven heb ik het idee gehad dat er iets met mij aan de hand was. Ik deed dingen rustig aan en toch was ik altijd moe. Op mijn 51e heb ik de knoop doorgehakt. Twee weken later werd ik al ingepland voor een intake. Bij mij was na intensief onderzoek, de conclusie dat ik duidelijk aan de criteria voldoe.

Ondanks dat ik nu eindelijk een verklaring had voor mijn worstelingen, was ik er niet blij mee. Ik begreep nog niet veel van de diagnose. Tien gesprekken met Caroline, de Autismespecialist, hebben me daar enorm bij geholpen. Tijdens elk gesprek koppelde Caroline mijn ervaringen uit het dagelijks leven aan de theorie en motiveerde die met praktische voorbeelden uit de praktijk. Haar geduld en aandacht zorgden ervoor dat ik met plezier kwam. Ik mocht altijd iemand meenemen. Mijn partner ging graag mee en kon me helpen om de informatie te onthouden en voorbeelden aan te dragen die ik herkende. Ook familieleden heb ik voor een gesprek uitgenodigd. Na elk gesprek maakten we notulen.  Zo is er een persoonlijke handleiding ontstaan.

‘Mensen met autisme zijn ontzettend leuke mensen en hele waardevolle werknemers.  Autisme is iets om je leven en werk op aan te passen’, is mij op het hart gedrukt!"

 

Anoniem:

"Ik ben bij ASC beland na eerst – zonder al te veel resultaat - trajecten doorlopen te hebben bij andere gezondheidsinstellingen. Het verschil tussen ASC en deze instellingen is groot. Een belangrijk verschil zit bijvoorbeeld in het uitgebreidere en betere diagnose traject dat bij ASC doorlopen wordt. Dit was voor mijn hersteltraject van enorm belang. Het multidisciplinaire team dat vervolgens met je aan de slag gaat, is erg kundig. En heel belangrijk bij dit alles: zij schakelen heel snel. Binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is dat tegenwoordig erg bijzonder, gezien de lange wachtlijsten overal. Persoonlijk had ik niet durven hopen dat ik nu zou staan, waar ik sta. Daar ben ik ASC dan ook erg dankbaar voor, en ik kan dan ook niet anders dan ASC aanbevelen."