DIAGNOSTIEK

Diagnostiek

Om een diagnose met zekerheid te stellen doen wij dit zo zorgvuldig mogelijk met verschillende onderzoeken en een multidisciplinair team. Bij het ASC Amersfoort is altijd een psychiater betrokken bij zowel de diagnostiek als de behandeling. Alle trajecten bij ASC beginnen met een uitgebreide screening, waarna de vervolgonderzoeken gepland worden. In de regel duurt het diagnostiektraject gemiddeld 3 tot 4 weken. 

Voorafgaand aan uw bezoek

Als u besluit zich aan te melden heeft u een verwijzing van een huisarts nodig en stellen wij een aantal vragen.
Wij vragen u en iemand die u goed kent een aantal testen in te vullen.

Het diagnostiektraject

Het diagnostiektraject bij ASC Amersfoort bestaat uit meerdere onderzoeken, welke in de regel binnen 3 tot 4 weken worden afgerond.

Het diagnostiektraject bestaat uit een uitgebreide intake, vervolganamnese en heteroanamnese, neuropsychologisch onderzoek en een psychiatrisch onderzoek.

 

In de praktijk ziet dat er als volgt uit


Het intakegesprek

Het intakegesprek neemt ongeveer een uur in beslag. U wordt gebeld door een psycholoog/autismespecialist.
De intaker brengt samen met u in kaart waar u tegen aanloopt, waarom u bij ASC bent aangemeld en waarin u zich herkent t.a.v. autisme. We zullen ook stilstaan bij uw levensloop en uw algehele fysieke gezondheid.
 

De vervolgonderzoeken
De vervolgonderzoeken bestaan uit twee onderdelen; het DSM 5 interview (Spek) en een neuropsychologisch onderzoek, ook wel NPO of testblok genoemd. Deze onderzoeken worden op locatie gehouden en kunnen, afhankelijk van uw woonplaats, op onze locatie in Amersfoort of Nunspeet worden gepland.

Voor het DSM 5 interview vragen wij u om iemand mee te nemen. Dit kan uw partner zijn, éen van uw ouders of een goede vriend of vriendin of uw begeleider. Iemand die u goed kent, kan belangrijke aanvullende informatie geven over dingen die u zelf wellicht niet of anders ziet. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Voor het testblok (neuropsychologisch onderzoek) kunt u alleen komen. Het neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om de hypotheses die we hebben gevormd n.a.v. de eerdere gesprekken verder te kunnen toetsen. De onderzoeken zal u vragen enkele opdrachten uit te voeren, waarmee uw sterke en minder sterke kanten in kaart worden gebracht. Het testblok duurt ongeveer 1 uur.

 

Het Psychiatrisch onderzoek
Het diagnostiektraject wordt afgerond door de psychiater. De bevindingen en hypotheses uit de eerdere onderzoeken worden door ons diagnostisch team besproken en vormen de basis voor het stellen van een diagnose door de psychiater.
Het psychiatrisch onderzoek zal ongeveer 45 minuten tot 1 uur in beslag nemen. De psychiater zal in dit gesprek verder inzoomen op eventuele co-morbide klachten (zoals angst, somberheid, dwang etc.) en zal de bevindingen van de onderzoeken met u delen. Daarnaast bespreekt de psychiater met u het behandeladvies.

 

Afronding
Na het psychiatrisch onderzoek wordt een vervolggesprek met u gepland. Dit gesprek is bedoeld om het diagnostiektraject na te bespreken en stil te staan bij eventuele vragen omtrent de gestelde diagnose en het behandeladvies. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten. In dit gesprek besluit u samen met de psychiater hoe het vervolg eruit gaat zien. Indien er geen indicatie is voor behandeling bij ASC, wordt het traject afgerond en wordt u (terug)verwezen naar uw huisarts of een andere GGZ instelling.

 

Verslaglegging
Wanneer het psychiatrisch onderzoek is afgerond, maken wij een brief voor uw verwijzer. In de meeste gevallen is dat uw huisarts. Bent u verwezen door uw vorige of huidige behandelaar, dan zal deze de brief ontvangen en sturen wij een kopie van deze brief naar uw huisarts.

U ontvangt een kopie van de brief aan de verwijzer. Dit betreft een samenvatting, conclusie (de diagnose) en het vervolgadvies.
We proberen u gedurende het diagnostiektraject en eventuele vervolgbehandelingen zoveel als mogelijk uit te leggen waarom we tot bepaalde conclusies zijn gekomen.  

Mocht u vragen hebben over het diagnostiekverslag, dan is er ruimte om uw vragen te stellen tijdens de vervolg of behandelsessies.

 

Maak nu uw afspraak

U kan een afspraak maken via e-mail of per telefoon. Wij doen ons best zo snel mogelijk een afspraak in te plannen.
U kunt ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Maak een afspraak